Nacházíte se: Titulní stránka » Publikace » Historie časopisu

HISTORIE ČASOPISU

V listopadu roku 2000 se díky iniciativě ing. Jana Smitky z firmy MILUPA poprvé sešli zástupci rodičů ze všech metabolických center pro diagnostiku a léčbu PKU v ČR a zástupkyně Národného združenia PKU na Slovensku. Cílem schůzky bylo založit populárně-naučný česko-slovenský časopis pro pacienty s PKU a jinými dědičnými metabolickými poruchami a jejich rodiče.

Všichni přítomní se shodli na tom, že by měl časopis přinášet čtenářům zejména praktické informace a poznatky, dále informace o historii i současnosti onemocnění (odborné články lékařů), informace o aktivitách metabolických center, národních sdružení, společných akcích, informace o legislativních změnách v oblasti sociální péče dotýkající se pacientů s PKU. Dále by měl umožňovat výměnu zkušeností, dobrých rad a receptů a otiskovat i životní příběhy.

Na první schůzce byla sestavena prozatímní redakční rada a na konci prosince 2000 vyšlo tzv. nulté číslo časopisu Metabolík. S pomocí odborného personálu metabolických center bylo toto nulté číslo rozesláno všem pacientům s PKU a jinými dědičnými metabolickými poruchami v ČR i v SR.

V dubnu 2001 byla ustavena řádná redakční rada tohoto časopisu, zajišťující jeho vydávání a distribuci.

Od roku 2006 vychází na území SR Časopis Národného združenia PKU Slovensko, čímž došlo k tomu, že časopis Metabolík pozbyl česko-slovenský charakter a nadále v něm byly uveřejňovány jen informace, týkající se ČR.

Návazně na toto je od roku 2007 Metabolík časopisem Národního sdružení PKU a jiných DMP, které je zároveň jeho vydavatelem.

Členskou schůzí NS PKU a jiných DMP, z.s. dne 28.10.2016 bylo odsouhlaseno, že v roce 2016 dochází k ukončení vydávání časopisu Metabolík v tištěné podobě a počínaje rokem 2017 bude tento časopis vydáván pouze ve formě elektronicky vydávaného newsletteru s nepravidelnou periodicitou.

HLAVNÍ SPONZOŘI

Vitaflo
Mevalia
Comida
Metaboli Med
Nutricia Advanced Medical Nutrition
RX Modality Czech
expodum.cz

NAŠE PATRONKA

Andrea Růžičková
Andrea Růžičková