Nacházíte se: Titulní stránka » Legislativa » Příspěvky zdravotních pojišťoven

PŘÍSPĚVKY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

Příspěvky z Fondů prevence zdravotních pojišťoven na nákup nízkobílkovinných potravin

Na základě aktivit Výboru NS PKU i Vás všech - našich členů přistoupily některé zdravotní pojišťovny k tomu, že začaly od 1.6.2019 poskytovat příspěvky použitelné na nákup nízkobílkovinných potravin pro pacienty s fenylketonurií a jinými dědičnými metabolickými poruchami.

Jak někteří z Vás víte, tak Zdravotní pojišťovna Škoda (ZPŠ) jako jediná tyto příspěvky poskytovala již dříve, nově se k ní od 1.6.2019 připojily Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) a RBP zdravotní pojišťovna a od 1.7.2019 i Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VOZP) a Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) a následně i Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra.

Konkrétní podmínky poskytování naleznete na níže uvedených odkazech:

VZP

https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/deti/nizkobilkovinova-dieta
https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/dospeli/nizkobilkovinova-dieta

ČPZP

https://www.cpzp.cz/programy/index.php?deti

ZPŠ

https://www.zpskoda.cz/pro-pojistence/zdravotni-programy-2019/zlepsene-sluzby

RBP

https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/prispevky-a-vyhody/preventivni-a-bonusovy-program/deti-a-mladez-do-18-let/a-56/
https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/prispevky-a-vyhody/preventivni-a-bonusovy-program/zeny-od-19-do-59-let/a-284/
https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/prispevky-a-vyhody/preventivni-a-bonusovy-program/muzi-od-19-do-59-let/a-58/
https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/prispevky-a-vyhody/preventivni-a-bonusovy-program/pojistenci-od-60-let/a-59/

VOZP

https://www.vozp.cz/prispevek-na-nizkobilkovinnou-dietu

OZP

https://www.ozp.cz/benefity/prispevky-na-prevenci/prispevek-pro-klienty-s-nizkobilkovinnou-dietou

ZP MV

https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/vyhody-pro-pojistence/fond-prevence-2019/program-podpory-specifickych-diet/