Nacházíte se: Titulní stránka » Legislativa » Telefony

TELEFONY

Protože některé děti s fenylketonurií nebo jinými dědičnými metabolickými poruchami jsou osobami závislými ve stupni I nebo II tak na této stránce uvádíme přehled slev na telefonní paušály tak, jak je poskytuje společnost Telefónica O2, a.s.

Tato sleva se nazývá ‘O 2 sleva pro ZTP’ a mají na ni nárok osoby, které vychovávají nebo osobně pečují o nezletilou osobu, která je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby se stupněm závislosti I., II., III., IV dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Výše této slevy činí u osob závislých na pomoci jiné fyzické osoby se stupněm závislosti II., III., IV

Druh slevy Na mobilní služby Na služby pevné sítě
Státní příspěvek 200,- Kč 200,- Kč
O2 Sleva 85,60 Kč 203,41 Kč
Celková sleva 285,60 Kč 403,41 Kč

Výše této slevy činí u osob závislých na pomoci jiné fyzické osoby se stupněm závislosti I

Druh slevy Na mobilní služby Na služby pevné sítě
Státní příspěvek 0,- Kč 0,- Kč
O2 Sleva 0,- Kč 203,41 Kč
Celková sleva 0,- Kč 203,41 Kč

Tyto slevy jsou uvedeny vč. DPH.

Aktuální přehled tarifů, v jejichž rámci je možno tyto slevy využít naleznete na stránkách http://www.o2.cz/osobni/197133-stavajici_zakaznik/225675-sluzby_pro_zdravotne_postizene.html.

Pro získání této slevy vyplňte prosím Žádost o přiznání nároků, kterou je možné stáhnout na http://www.o2.cz/ a spolu s úředně ověřenými fotokopiemi dokladů ji zašlete na adresu:

O2 Czech Republic, a.s.,
CC- Administrace požadavků,
J. Babáka 11/2733,
612 00 Brno

K této Žádosti musíte před jejím odesláním připojit úředně ověřenou kopii Rozhodnutí (Oznámení) obecního úřadu obce s rozšířenou působností o přiznání příspěvku na péči, ve kterém je uveden přiznaný stupeň závislosti, a doklady, kterými  svůj vztah ke zdravotně postiženému dítěti (rodný list dítěte, rozhodnutí soudu o svěření do náhradní péče, atp.).

Žádost a originály dokladů můžete také předložit na některé z O2 Prodejen. V tomto případě ověří pracovník společnosti Telefónica O 2,a.s. údaje uváděné v Žádosti nahlédnutím do originálu dokladů, ze kterých si pořídí fotokopii a není vyžadováno úřední ověření kopie Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči.