Nacházíte se: Titulní stránka » Metabolické nemoci » Screening » Screening nemocí

SCREENING NEMOCÍ

V rámci novorozeneckého laboratorního screeningu jsou ze suché kapky krve vyšetřovány níže uvedená onemocnění:

Dědičné poruchy metabolismu (DMP)

 • Fenylketonurie (PKU) a hyperfenylalaninemie (HPA)
 • Leucinóza (nemoc javorového sirupu, MSUD)
 • Deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselin se středně dlouhým řetězcem (MCAD)
 • Deficit 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselin s dlouhým řetězcem (LCHAD)
 • Deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselin s velmi dlouhým řetězcem (VLCAD)
 • Deficit karnitinpalmitoyltransferázy I (CPT I)
 • Deficit karnitinpalmitoyltransferázy II (CPT II)
 • Deficit karnitinacylkarnitintranslokázy (CACT)
 • Glutarová acidurie typ I (GA I)
 • Izovalerová acidurie (IVA)

Endokrinní onemocnění (EO)

 • Kongenitální hypotyreóza (CH)
 • Kongenitální adrenální hyperplazie (CAH)

Jiná onemocnění

 • Cystická fibróza (CF)

Zdroj: Metodický návod k zajištění celoplošného novorozeneckého laboratorního screeningu a následné péče (Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR,ročník 2009, částka 6,ze dne 12.srpna 2009)