Nacházíte se: Titulní stránka » Odkazy » Metabolická pracoviště

METABOLICKÁ PRACOVIŠTĚ

Všeobecná fakultní nemocnice (VFN)

Klinika dětského a dorostového lékařství (KDDL)

Přednosta KDDL: Doc. MUDr. Tomáš Honzík, PhD.: tel.: 224 967 733 (sekretariát KDDL), 224 967 043 (stacionář KDDL), 224 967 795, 224 967 794, e-mail: tomas.honzik@vfn.cz

Emeritní přednosta : Prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.: tel. 224 967 043, e-mail: jzem@lf1.cuni.cz

Vedoucí lékař Metabolické jednotky KDDL: doc. MUDr. Martin Magner, PhD., tel.: 224 967 792, e-mail: martin.magner@vfn.cz

Metabolické centrum

Vedoucí lékař: RNDr. MUDr. Pavel Ješina, PhD.: tel.: 224 967 708 (pracovna primáře), 224 967 710 (sekretariát ÚDMP), e-mail: pavel.jesina@vfn.cz

Ambulance (Dětský areál Karlov, budova E1 – přízemí)
Ke Karlovu 2
128 08 Praha 2
Telefon: 224 967 670

Lékaři:
MUDr. Eva Hrubá: tel.: 224 967 710 (sekretariát ÚDMP), e-mail: eva.hruba2@vfn.cz, eva.hruba@lf1.cuni.cz
MUDr. Helena Jahnová: tel.: 224 967 710 (sekretariát ÚDMP), e-mail: helena.jahnova@vfn.cz
MUDr. Eva Košťálová: tel.: 224 967 710 (sekretariát ÚDMP), e-mail: eva.kostalova@vfn.cz

Klinický psycholog: Mgr. Renata Hermánková, PhD.: tel.: 224 967 714, e-mail: renata.hermankova@vfn.cz.

Ordinační hodiny ambulance naleznete na http://udmp.lf1.cuni.cz/-ordinacni-hodiny/

Dietní a nutriční poradenství:
Šárka Bláhová: e-mail: sarka.blahova@vfn.cz
Bc.Magdaléna Pencová, DiS.: e-mail: magdalena.pencova@vfn.cz

Konzultaci je nutno předem dohodnout telefonicky na tel. č.: 224 967 670, 224 967 669.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV)

Klinika dětí a dorostu

Ambulance pro léčbu dědičných metabolických vad (Pavilon M)
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
Telefon: 267 163 733
Web: http://www.espku.cz/

Lékař:
MUDr. Renáta Tyčová: tel.: 267 162 571, ambulance: 267 163 733,
e-mail: renata.pazdirkova@fnkv.cz
sestra: tel.: 267 163 727

Ordinační hodiny ambulance: úterý, středa, čtvrtek - 8,30 - 13,00

Dietní a nutriční poradenství:
Jana Komárková: tel.: 267 162 562, e-mail: jana.komarkova@fnkv.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 13 - 15,30 hod. a pátek 8 - 12 hod

Fakultní nemocnice Brno

Pracoviště Dětská nemocnice Pediatrická klinika

Ambulance pediatrie a dědičných poruch metabolismu
Černopolní 9
662 63 Brno
Telefon: 532 234 962
Web: http://www.fnbrno.cz/detska-nemocnice/pediatricka-klinika/ambulance-pek/t2453/

Lékaři:
Doc. MUDr. Dagmar Procházková, PhD.: tel.: 532 234 962
MUDr. Petra Konečná, PhD.: tel.: 532 234 962

Ordinační hodiny ambulance naleznete na http://www.fnbrno.cz/detska-nemocnice/pediatricka-klinika/ambulance-pek/t2453/

Dietní a nutriční poradenství - po telefonické objednávce: 532 234 779:
Mgr. Lucie Machačová
Lenka Slavíčková
Irena Poláchová, Dis.