Nacházíte se: Titulní stránka » Odkazy » Nemocnice

NEMOCNICE

Pacienti s fenylketonurií a jinými dědičnými metabolickými poruchami jsou v ČR léčeni a sledováni ve třech metabolických ambulancích. Tyto ambulance jsou umístěna v těchto nemocnicích:

Všeobecná fakultní nemocnice (VFN) Praha
Nemocnice: http://www.vfn.cz/
Ambulance: Nemocnice: http://udmp.lf1.cuni.cz/ambulance-udmp

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) Praha
Nemocnice: http://www.fnkv.cz/
Ambulance: http://www.espku.cz/

Fakultní nemocnice Brno
Nemocnice: http://www.fnbrno.cz/
Ambulance: http://www.fnbrno.cz/detska-nemocnice/pediatricka-klinika/ambulance-pek/t2453

Vědecko-výzkumnou činnost v oblasti fenylketonurie a jiných dědičných metabolických poruch provádí v ČR

Ústav dědičných metabolických Poruch (ÚDMP) Praha
Kontakt: http://www.udmp.cz/ nebo http://udmp.lf1.cuni.cz/